آزمون آنلاین لیموترش مرحله ای

آزمون آنلاین لیموترش مرحله ای

لیموترش امسال برای مقاطع ذیل اقدام به برگزاری آزمون می نماید:

دهم: ۱۵ مرحله آزمون مرحله ای آنلاین + تراز + کارنامه + رتبه ««  رایگان »»

یازدهم: ۱۶ مرحله آزمون مرحله ای آنلاین + تراز + کارنامه + رتبه + تحلیل آزمون + بررسی دقیق نکات کنکوری: ۹۹۰۰۰

دوازدهم: ۲۰ مرحله آزمون مرحله ای آنلاین + تراز + کارنامه + رتبه + تحلیل آزمون + بررسی دقیق نکات کنکوری: ۱۴۰۰۰۰

نظام قدیم: ۲۰ مرحله آزمون مرحله ای آنلاین + تراز + کارنامه + رتبه + تحلیل آزمون + بررسی دقیق نکات کنکوری: ۱۴۰۰۰۰

جهت ثبت نام و شرکت در آزمون های آنلاین وارد پنل کاربری شوید. یا برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه ویژه هر مقطع شوید.