پیش آزمون رایگان صفحه اصلی

امسال بیش از ۵۰ پیش آزمون رایگان (( مقاطع یازدهم و دوازدهم )) و آزمون رایگان (( دهم )) داریم

دهم : ۱۵ مرحله آزمون رایگان

یازدهم: ۱۶ مرحله پیش آزمون رایگان

دوازدهم: ۲۰ مرحله پیش آزمون رایگان

نظام قدیم: ۲۰ مرحله پیش آزمون رایگان

جهت دریافت هر کدام وارد صفحه آزمون های آنلاین هر مقطع شوید یا وارد ربات لیموترش شوید   limootoorsh_com_bot@