30,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دوازدهم ژنتیک فصل 3 + 4

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

60,000 تومان
30,000 تومان
40,000 تومانتخفیف

نوع: بانک تست شیمی پارسال لیموترش

75,000 تومان
35,000 تومان
80,000 تومانتخفیف
30,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دوازدهم فصل 1 و 2

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

55,000 تومان
25,000 تومان
37,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی گیاهی

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

75,000 تومان
38,000 تومان
20,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی یازدهم

مفهومی تعمیمی ترکیبی

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

89,000 تومان
69,000 تومان
11,000 تومانتخفیف

نوع: آزمون های برگزار شده فارغ التحصیلان

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و تحلیل ویژه

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

96,000 تومان
85,000 تومان
10,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست 2 مقطع نظام قدیم

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

85,000 تومان
75,000 تومان
260,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین دوازدهم ویژه کنکور 98

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

400,000 تومان
140,000 تومان
30,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین دهم

30,000 تومان
تومان