176,000 تومانتخفیف

مجموعه آزمون های برگزار شده دوازدهم

330,000 تومان
154,000 تومان
79,000 تومانتخفیف

پکیج جامع آزمون های دوازدهم ویژه سال 99-98

524,000 تومان
445,000 تومان
280,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست لیموترش نظام قدیم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل دقیق سوالات

500,000 تومان
220,000 تومان
160,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست دهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

300,000 تومان
140,000 تومان
235,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست یازدهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

400,000 تومان
165,000 تومان
279,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست دوازدهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

499,000 تومان
220,000 تومان
25,500 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دوازدهم فصل 1 و 2

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

55,000 تومان
29,500 تومان
36,500 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی گیاهی

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

75,000 تومان
38,500 تومان
75,000 تومانتخفیف

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

150,000 تومان
75,000 تومان
73,000 تومانتخفیف

نوع: آزمون های برگزار شده 97-96 دهم به همراه پاسخنامه + تحلیل کامل

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

155,000 تومان
82,000 تومان