برنامه و دانلود آزمون‌های زیست فارغ التحصیلان

برنامه و دانلود آزمون‌های زیست فارغ التحصیلان

  04 مرداد 1397 

**توجه کنید ** برای دریافت سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های آنلاینی لیموترش (( سوالات و پاسخ های زیر )) باید رمز داشته باشید تا بتوانبد دریافت کنید. پس از اینکه آزمون آنلاین دادید پس از اتمام آزمون ( روز 5 شنبه به بعد ) داخل پنل کاربری وارد قسمت مرکز آزمون، بخش آزمون های من شوید جلوی تاریخی که آزمون دادید ( یا بنا به دلایلی نتوانستید آزمون دهید ) جلوی آن آزمون یه پوشه ای قرار دارد برروی آن پوشه کلیک کنید پس از تایید قوانین مشاهده پاسخنامه را بزنید حال سوالات آزمون برای شما آورده شده است و پاسخ آن به صورت کلیدی هست برای دریافت پاسخنامه تشریحی، در سوال 1 ( بالای همان صفحه ) ، رمز 4 تا 6 رقمی به شما داده است آن رمز را اینجا وارد کنید و سوالات و پاسخ تشریحی را دریافت کنید دانلود برنامه آزمون‌ها و مباحث هر آزمون زیست شناسی پایه فارغ التحصیلان لیموترش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ :   دانلود آزمون های زیست شناسی پایه فارغ التحصیلان لیموترش در سال تحصیلی 97-98 : شماره آزمون ویژه آزمون قلم چی در تاریخ دانلود سوالات و پاسخ آزمون تحلیل آزمون نتایج آزمون 1 20 مهر  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     دانلود  نتایج رتبه های برتر آزمون 2 4 آبان  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :          نتایج رتبه های ...


برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دوازدهم

برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دوازدهم

  04 مرداد 1397 

**توجه کنید ** برای دریافت سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های آنلاینی لیموترش (( سوالات و پاسخ های زیر )) باید رمز داشته باشید تا بتوانبد دریافت کنید. پس از اینکه آزمون آنلاین دادید پس از اتمام آزمون ( روز 5 شنبه به بعد ) داخل پنل کاربری وارد قسمت مرکز آزمون، بخش آزمون های من شوید جلوی تاریخی که آزمون دادید ( یا بنا به دلایلی نتوانستید آزمون دهید ) جلوی آن آزمون یه پوشه ای قرار دارد برروی آن پوشه کلیک کنید پس از تایید قوانین مشاهده پاسخنامه را بزنید حال سوالات آزمون برای شما آورده شده است و پاسخ آن به صورت کلیدی هست برای دریافت پاسخنامه تشریحی، در سوال 1 ( بالای همان صفحه ) ، رمز 4 تا 6 رقمی به شما داده است آن رمز را اینجا وارد کنید و سوالات و پاسخ تشریحی را دریافت کنید دانلود برنامه آزمون‌ها و مباحث هر آزمون زیست شناسی پایه دوازدهم لیموترش در سال تحصیلی 97-98 :    دانلود آزمون های زیست شناسی پایه دوازدهم لیموترش در سال تحصیلی 97-98 : شماره آزمون ویژه آزمون قلم چی در تاریخ دانلود سوالات و پاسخ آزمون تحلیل آزمون نتایج آزمون 1 20 مهر  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    دانلود نتایج رتبه های برتر آزمون 2 4 آبان  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :          نتایج رتبه ...


برنامه و دانلود آزمون‌های زیست یازدهم

برنامه و دانلود آزمون‌های زیست یازدهم

  04 مرداد 1397 

**توجه کنید ** برای دریافت سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های آنلاینی لیموترش (( سوالات و پاسخ های زیر )) باید رمز داشته باشید تا بتوانبد دریافت کنید. پس از اینکه آزمون آنلاین دادید پس از اتمام آزمون ( روز 5 شنبه به بعد ) داخل پنل کاربری وارد قسمت مرکز آزمون، بخش آزمون های من شوید جلوی تاریخی که آزمون دادید ( یا بنا به دلایلی نتوانستید آزمون دهید ) جلوی آن آزمون یه پوشه ای قرار دارد برروی آن پوشه کلیک کنید پس از تایید قوانین مشاهده پاسخنامه را بزنید حال سوالات آزمون برای شما آورده شده است و پاسخ آن به صورت کلیدی هست برای دریافت پاسخنامه تشریحی، در سوال 1 ( بالای همان صفحه ) ، رمز 4 تا 6 رقمی به شما داده است آن رمز را اینجا وارد کنید و سوالات و پاسخ تشریحی را دریافت کنید دانلود برنامه آزمون‌ها و مباحث هر آزمون زیست شناسی پایه یازدهم لیموترش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ :    دانلود آزمون های زیست شناسی پایه یازدهم لیموترش در سال تحصیلی 97-98 : شماره آزمون ویژه آزمون قلم چی در تاریخ دانلود سوالات و پاسخ آزمون تحلیل آزمون نتایج آزمون 1 20 مهر  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :        نتایج رتبه های برتر آزمون 2 4 آبان  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :          نتایج رتبه های برتر ...


برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دهم

برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دهم

  03 مرداد 1397 

توجه کنید : برنامه آزمون های لیموترش کاملا منطبق آزمون قلم چی بوده و مباحث و بودجه بندی یکسان است. دانلود برنامه آزمون‌ها و مباحث هر آزمون زیست شناسی پایه دهم لیموترش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ :    دانلود آزمون های زیست شناسی پایه دهم لیموترش در سال تحصیلی 97-98 : شماره آزمون ویژه آزمون قلم چی در تاریخ دانلود سوالات و پاسخ آزمون نتایج آزمون 1 20 مهر  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 2 4 آبان  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 3 18 آبان 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 4 2 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 5 16 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 6 30 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 7 21 دی 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 8 5 بهمن 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 9 19 بهمن  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 10 3 اسفند 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 11 17 اسفند 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 12 16 فروردین 98 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 13 30 فروردین 98 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 14 13 ...