برنامه ی کنکور بدون تفریح نداشته باشید!

  15 دی 1395 

برنامه ی کنکور بدون تفریح نداشته باشید! کنکور سراسری؟! چگونه باید درس خواند؟! با این کلمه چه چیز به ذهن می رسد؟! بسیاری از افراد از کنکور صبح تا شب درس بخوانید و بخوانید! با این طرز تفکر آیا نباید از کنکور ترسید! منتظر بود که کنکور تمام شود و ... . شما باید صبح تا شب هر روز بخوانید و بخوانید و در انتها فقط مطالعه کنید. این کار برای افرادی که عادت دارند و اهداف خود را به سختی دنبال می کنند نیز سخت است چه برسد به افرادی که هنوز می خواهند درس خواند را شروع کنند. با لیموترش همراه باشید. همانطور که بیان شد در بحث کنکور بسیاری برنامه ریزی های بسیار سخت از صبح تا شب را به یاد می آورند. اما واقعا باید بسیاری از کار های خود را کنار بگذاریم و یا باید فقط تغییر در روش استفاده از آن ها را ایجاد کنیم. در بحث کنکور و مشاوره مدرن بحث ذهن و بررسی ذهن بسیار مورد توجه قرار دارد. اگر شما به کل یک مورد را کنار بگذارید کنکور یک امر فرسایشی برای شما خواهد شد. برای این کار روش های جایگزینی وجود دارد که هم به درس شما لطمه نزند و هم این ...