برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دهم

برنامه و دانلود آزمون‌های زیست دهم

  03 مرداد 1397 

توجه کنید : برنامه آزمون های لیموترش کاملا منطبق آزمون قلم چی بوده و مباحث و بودجه بندی یکسان است. دانلود برنامه آزمون‌ها و مباحث هر آزمون زیست شناسی پایه دهم لیموترش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ :    دانلود آزمون های زیست شناسی پایه دهم لیموترش در سال تحصیلی 97-98 : شماره آزمون ویژه آزمون قلم چی در تاریخ دانلود سوالات و پاسخ آزمون نتایج آزمون 1 20 مهر  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 2 4 آبان  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 3 18 آبان 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 4 2 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 5 16 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 6 30 آذر 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 7 21 دی 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :    نتایج رتبه های برتر آزمون 8 5 بهمن 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :      نتایج رتبه های برتر آزمون 9 19 بهمن  97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 10 3 اسفند 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 11 17 اسفند 97 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 12 16 فروردین 98 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 13 30 فروردین 98 دانلود سوالات :    دانلود پاسخ نامه :     نتایج رتبه های برتر آزمون 14 13 ...