×
بهترین روش را برای مطالعه و حرکت انتخاب کنید – برنامه را تغییر دهید – مشاوره کنکور

بهترین روش را برای مطالعه و حرکت انتخاب کنید – برنامه را تغییر دهید – مشاوره کنکور

  16 دی 1395 

بهترین روش را برای مطالعه و حرکت انتخاب کنید : ما در گذشته در مورد برنامه ریزی و روش برنامه ریزی و هدف گذاری سخن گفتیم. همانطور که بیان کردیم، هدف داشتن بسیار مهم است. اما خب فقط هدف نیست و مسیر حرکت نیز بسیار مهم است. ما در این مطلب توجه شما را به مسیر و انتخاب مسیر مناسب و اهمیت آن می پردازیم. با مشاوره کنکور لیموترش همراه باشید. برای این که اهمیت مسیر و ویژگی تغییر پذیری را به شما یادآور شویم ابتدا یه مثال از اهمیت تغییر پذیری و اهمیت اصلاح روش در برنامه کنکور و مشاوره ی کنکور بیان خواهیم کرد. بهترین روش را برای مطالعه و حرکت انتخاب کنید - تغییر کنید و تغییر بدهید! یک کتاب مشهور به عنوان هفت عادت مردان موثر یک داستان بسیار جالبی بیان می کند. این کتاب نوشته ی استفادن کاوی است و این داستان یک مسئله بزرگ را به صورت نمادین و سمبلیک بیان می کند. این داستان به این صورت است: در یک روز دو کشتی جنگی برای ماموریتی راهی اقیانوس شدند. من در کشتی فرماندهی مشغول فعالیت بودم و در عرشه نگهبانی می دادم. از قضا ان شب هوا مه آلود بود. این مه باعث شده بود که دید ...


مقالات آموزشی
اطلاعیه ها