حراجی ها و تخفیف های لیموترش

تخفیفات آزمون های آنلاین

آزمون آنلاین عربی دوازدهم 1400

120,000 تومان 55,000 تومان

آزمون آنلاین فیزیک دوازدهم 1400

150,000 تومان 65,000 تومان

آزمون آنلاین شیمی دوازدهم 1400

150,000 تومان 70,000 تومان

آزمون آنلاین ریاضی دوازدهم 1400

140,000 تومان 60,000 تومان