موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب

مشاوره

با نزدیک شدن به زمان برگزاری ماراتون کنکور، استرس داوطلبان زیاد میشود. در این برحه است که دیگر باید بدانیم چگونه برای کنکور جمع بندی کنیم. به همین منظور ما در این مقاله چند نکته در مورد جمع بندی نهایی

برنامه های مشاوره لیموترش به صورت ماهانه می باشد مشاوران شما همه از رتبه های برتر کنکور سراسری می باشند و برنامه مدون و منظمی در جهت پیشرفت تحصیلی به شما ارائه خواهند نمود. ضمن اینکه در مشاوره پشتیبان ویژه خواهید

تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +