موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب

مشاوره

برنامه های مشاوره لیموترش به صورت ماهانه می باشد مشاوران شما همه از رتبه های برتر کنکور سراسری می باشند و برنامه مدون و منظمی در جهت پیشرفت تحصیلی به شما ارائه خواهند نمود. ضمن اینکه در مشاوره پشتیبان ویژه خواهید

تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +