موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب
پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع دوازدهم
ALT تصویر

تمام دوره ها

پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع دوازدهم

رایگان
پیش آزمون آنلاین

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از ۰ امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0