موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب
پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع یازدهم
ALT تصویر

تمام دوره ها

پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع یازدهم

رایگان
پیش آزمون آنلاین

درباره این دوره

برنامه پیش آزمون آنلاین زیست مقطع یازدهم

برنامه یازدهم-رایگان

دانلود پیش آزمون شماره ۱ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۷/۱۴

دانلود پیش آزمون شماره ۲ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۷/۲۸

دانلود پیش آزمون شماره ۳ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۸/۱۲

دانلود پیش آزمون شماره ۴ لیموترش مقطع یازدهم   تاریخ : ۹۸/۸/۲۶

دانلود پیش آزمون شماره ۵ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۹/۱۰

دانلود پیش آزمون شماره ۶ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۹/۲۴

دانلود پیش آزمون شماره ۷ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۱۰/۱۵

دانلود پیش آزمون شماره ۸ لیموترش مقطع یازدهم   تاریخ : ۹۸/۱۰/۳۰

دانلود پیش آزمون شماره ۹ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۵

دانلود پیش آزمون شماره ۱۰ لیموترش مقطع یازدهم    تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۷

دانلود پیش آزمون شماره ۱۱ لیموترش مقطع یازدهم   تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۱

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از ۰ امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0

تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +