موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب
پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع نظام قدیم
ALT تصویر

پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع نظام قدیم

پیش آزمون های آنلاین زیست مقطع نظام قدیم

رایگان
پیش آزمون آنلاین

درباره این دوره

برنامه پیش آزمون نظام قدیم

برنامه نظام قدیم-رایگان

دانلود پیش آزمون شماره ۱ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۷/۱۵

دانلود پیش آزمون شماره ۲ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۷/۲۹

دانلود پیش آزمون شماره ۳ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۸/۱۱

دانلود پیش آزمون شماره ۴ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۸/۲۷

دانلود پیش آزمون شماره ۵ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۹/۱۱

دانلود پیش آزمون شماره ۶ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۹/۲۵

دانلود پیش آزمون شماره ۷ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۱۰/۲۳

دانلود پیش آزمون شماره ۸ لیموترش مقطع نظام قدیم   تاریخ : ۹۸/۱۱/۰۷

دانلود پیش آزمون شماره ۹ لیموترش مقطع نظام قدیم فایل سوالات    تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۱

دانلود پیش آزمون شماره ۹ لیموترش مقطع نظام قدیم فایل پاسخنامه     تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۱

دانلود پیش آزمون شماره ۱۰ لیموترش مقطع نظام قدیم    تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۵

دانلود پیش آزمون شماره ۱۱ لیموترش مقطع نظام قدیم   تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۹

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از ۰ امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0

تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +