موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب

آزمون

الف) راهنمای شرکت در آزمون های لیموترش آزمون ها روز چهارشنبه (ساعت۱۴) دو روز قبل از آزمون قلم چی که از نظر بودجه بندی نیز یکسان هستند، در مرکز آزمون سایت برگزار می شود و تا پنجشنبه ظهر ساعت ۱۴ ادامه دارد. بنابراین دانش آموزان ۲۴ ساعت مهلت دارند